International students International students
formularze - wyjazdy studentów na studia za granicę

koordynatorzy zasady rekrutacji oferta dokumenty do pobraniaFormularz zgłoszeniowy kandydata na studia


Porozumienie o programie studiów przed wyjazdem / Learning Agreement for studies - before the mobility

Porozumienie o programie studiów  w trakcie pobytu / Learninig Agreement for studies - during the mobility

Porozumienie o programie studiów po powrocie / Learning Agreement for studies - after the mobility

Karta zaliczeń - przed wyjazdem


Zmiany do karty zaliczeń  - w trakcie pobytu

Karta zaliczeń - po powrocie

Umowa ze studentem wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+

Umowa ze studentem wyjeżdżającym w ramach PO WER

Zaświadczenie o odbyciu studiów

Podanie o przedłużenie pobytu na studiach zagranicznych

Podanie o rezygnacji z udziału w programie Erasmus+

Sprawozdanie z pobytu za granicą

Karta studenta Erasmusa +

 

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!