zasady rekrutacji- wyjazdy studentów na studia za granicę

koordynatorzy zasady rekrutacji oferta dokumenty do pobrania


Warunki i tryb kierowania przez Uczelnię za granicę studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz przyjmowania studentów zagranicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy określa uchwała nr VI/5 z dnia 04 października 2016 r.