Koordynatorzy wydziałowi Programu Erasmus+ - wyjazdy studentów na studia za granicę

koordynatorzy zasady rekrutacji oferta dokumenty do pobrania

 

Lp. Kierunek
Imię i nazwisko Koordynatora Adres e-mail

1.

Zarządzanie, Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Finanse, Rachunkowosć i Podatki, Finanse i Zarządzanie w Przedsiębiorstwie

dr Aleksander Klosov

klosov@wp.pl

2. Pedagogika dr Anna Kowal - Orczykowska
anna.orczykowska@wp.pl

3.

Filologia

dr Małgorzata Szulc-Kurpaska

mszulckurpaska@gmail.com

4 Administracja dr Anna Banaszewska abanaszewska@gmail.com
5 Bezpieczeństwo wewnętrzne dr Rafał Kubik Kubikr@pwsz.legnica.edu.pl
6. Prawo dr hab. Ewa Tuora - Schwierskott
schwierskott@dpjv.de
7. Pielęgniarstwo, Ratownictwo Medyczne, Dietetyka, Fizjoterapia
mgr Dorota Mickiewicz - Góra

dorota.mickiewicz@pwsz-legnica.eu

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ - mgr Małgorzata Witkowska (witkowskam@pwsz.legnica.edu.pl)