Pracownicy - wyjazd w celu szkoleniowym w ramach Programu Erasmus+

 

Oferta wyjazdu dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim na szkolenie za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim  2021/2022  oraz 2022/2023


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich lub firmy / przedsiębiorstwa w celu szkoleniowym tj.podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy,

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu,

b) porozumienie o programie szkolenia - podpisany przez uczelnię zagraniczną/firmę/ przedsiębiorstwo i PWSZ im. Witelona w Legnicy

- dokumenty należy złożyć do: 04 maja 2022 r. (dot. roku 2021/2022) lub 17 czerwca 2022 r. (dot. roku 2022/2023)

- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiazujące zarządzenia Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy: : nr 66/20 z dnia 22/06/2020 i nr 24/21 z dnia 03/02/2021

- dokumenty do pobrania

- zasady finansowania wyjazdu

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Wyspy Owcze

180 Euro

II grupa
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy,Niemcy, Portugalia, Włochy, Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie

160 Euro

III grupa
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

             140 Euro