International students International students
Pracownicy - wyjazd w celu szkoleniowym w ramach Programu Erasmus+

 

Oferta wyjazdu pracownika niebędącego nauczycielem akademickim na szkolenie za granicę w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2019/2020


- wyjazd na 5 dni roboczych do uczelni partnerskich lub firmy / przedsiębiorstwa w celu szkoleniowym
tj.podnoszenie umiejętności i kompetencji właściwych dla stanowiska pracy,

 

- osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są do przedłożenia kompletu dokumentów do Prorektora
ds. Nauki i Wspólpracy z Zagranicą tj:

a) podania o wyjazd, zaakceptowanego przez Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu,

b) porozumienie o programie szkolenia - podpisany przez uczelnię zagraniczną/ firmę/ przedsiębiorstwo i PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

- dokumenty należy złożyć do: 19 lipca 2019 r.

 

- wyjazd w ramach programu Erasmus+ reguluje obowiazujące zarządzenie Rektora PWSZ im. Witelona w Legnicy

 

- dokumenty do pobrania

 

- zasady finansowania wyjazdu

 

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej:

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium
Grupa I - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

130 Euro

Grupa II - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

110 Euro

Grupa III - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

100 Euro

webmaster Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!