Wyjazdy studentów na studia w ramach Programu Erasmus+
 OFERTA WYJAZDU STUDENTÓW NA STUDIA ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ i PO WER W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


- jeżeli jesteś zainteresowany wyjazdem na studia semestralne za granicę, zapoznaj się z  zasadami rekrutacji, a następnie sprawdź z którą uczelnią  jest podpisana umowa dla twojego kierunku studiów, 
 
- następnie do 10 listopada 2022 r. złóż  formularz zgłoszeniowy do Sekcji ds.Współpracy z Zagranicą (budynek C, pokój 216, II piętro),

- kolejny krok to Komisja Kwalifikacyjna, która rekrutuje kandydatów do wyjazdu na studia,
 
- po zakwalifikowaniu przez Komisję student przygotowuje niezbędną dokumentację do wyjazdu w Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą,

- wysokość dofinansowania przedstawia tabela poniżej
  
Kraje należące do danej grupy
     
                        Wyjazd na studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta
Wyjazd na studia
Miesięczna stawka stypendium w EUR dla studenta i absolwenta z "mniejszymi szansami"        
I grupa
Dania, Finlandia, Irlandia,Islandia, Lichtenstein,Luksemburg,Norwegia, Szwecja,                                          
520 EUR
  770 EUR
II grupa
Austria,Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy,
520 EUR
770 EUR
III grupa
Bułgaria,Chorwacja, Czechy, Estonia,Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Serbia, Słowenia,Węgry, Turcja
450 EUR
700 EUR