Informacje dla studentów wyjeżdżających za granicę

 • stypendium wypłacane jest jednorazowo na konto walutowe studenta około 1 miesiąca przed wyjazdem. Warto zatem wcześniej założyć takie konto w banku polskim oraz pomyśleć o karcie do bankomatu. Inną możliwością jest założenie konta za granicą.

 • osoby wyjeżdżające na ostatnim semestrze powinny przed wyjazdem skontaktować się ze swoim Promotorem w celu uzgodnienia terminów związanych z pisaniem i oddaniem pracy licencjackiej/magisterskiej,

 • do momentu wyjazdu trzeba koniecznie zamknąć semestr letni/zimowy,

 • należy pamiętać o załatwieniu wszelkich formalności z zaliczeniem praktyki zawodowej, najlepiej kontaktować się w tej sprawie z Działem Praktyk - bud A, pokój 102A (we Francji na przełomie maja/czerwca jest obowiązkowa 7 tygodniowa praktyka),

 • osoby wyjeżdżające w ramach Programów Europejskich zobowiązane są do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która jest dostępna w Narodowym Funduszu Zdrowia, wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://www.nfz.gov.pl. Należy mieć na uwadze, że ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsame z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).

 • student wyjeżdżający za granicę powinien zabrać ze sobą kilka zdjęć paszportowych, kopie paszportu-dowodu osobistego,

 • zakwaterowanie - PWSZ im. Witelona w Legnicy pośredniczy w rezerwacji pokoi w domach studenckich. Pokoje są rezerwowane przed wyjazdem na studia po przesłaniu do uczelni partnerskiej aplikacji studenta.

 • legalizacja pobytu:

Belgia - w ciągu 8 dni od daty przyjazdu do Królestwa Belgii należy złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia na pobyt w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty: dokument tożsamości, akt urodzenia z tłumaczeniem, umowę najmu mieszkania, 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni belgijskiej o przyjęciu na studia, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środkach na pokrycie kosztów pobytu, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie Belgii.

- Bułgaria - studenci powinni posiadać wizę pobytową, o którą należy się ubiegać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady Bułgarii w Polsce. Wymagane dokumenty: ważny paszport, 1 kolorowe zdjęcie do dokumentów (osobno), wypełniony formularz wizowy (datę i podpis należy wpisać przy składaniu wniosku), zaświadczenie z uczelni bułgarskiej o przyjęciu na studia wraz z informacją o miejscu zamieszkania w Bułgarii i o środkach utrzymania; zaświadczenie z uczelni polskiej o przyznaniu stypendium programu Erasmus.Czas oczekiwania ok. 20 dni roboczych. Wiza dla studentów wyjeżdżających w ramach Erasmusa jest bezpłatna.

- Dania - osoba przyjęta na studia w Danii powinna przed wyjazdem starać się uzyskać kartę pobytu, za pośrednictwem Ambasady Królestwa Danii w Warszawie, z Duńskiego Urzędu Imigracyjnego. Jeśli student nie podjął starań o kartę pobytu przed wyjazdem, to powinien zgłosić się do duńskich władz lokalnych-"Statsamt"  (formularz wniosku jest zamieszczony na stronie: www.udlst.dk).
Wymagane dokumenty: paszport lub dowód tożsamości, 2 fotografie, 2 wypełnione wnioski (w języku angielskim lub duńskim), zaświadczenie z uczelni polskiej o celu pobytu i przyznaniu stypendium programu Erasmus w języku angielskim lub duńskim (2 egzemplarze), zaświadczenie z uczelni duńskiej o przyjęciu na studia (oryginał i kopia).

- Francja - warunkiem koniecznym do legalizacji pobytu jest poświadczenie przez uczelnię faktu bycia jej studentem, posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz uwiarygodnienia posiadania wystarczających środków finansowych (powyżej minimum socjalnego danego kraju - 450,00  Euro/miesiąc). Zezwolenie na pobyt jest wystawiane na czas trwania nauki (zazwyczaj na okres jednego roku i corocznie przedłużane). Karta stałego pobytu nie obowiązuje od momentu  wejścia Polski do UE.

- Grecja - w ciągu 8 dni od daty przyjazdu  do Republiki Greckiej student zobowiązanay jest wystąpić do odpowiedniego wydziału ds. cudzoziemców lub posterunku policji o wydanie karty pobytu. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty wraz z kserokopią, fotografie, zaświadczenie z greckiej uczelnio przyjęciu na studia, oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych na utrzymanie w Grecji, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Hiszpania - po przyjeździe do Królestwa Hiszpanii należy zalegalizować pobyt w komisariacie policji, złożyś deklarację pobytową i odebrać kartę pobytu. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty (oryginał i kserokopia), 3 fotografie, zaświadczenie z uczelni hiszpańskiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie w Hiszpanii oraz potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Litwa - student zobowiązany jest przy pobycie dłuższym niż 90 dni do zgłoszenia się do urzędu meldunkowego.

 - Niemcy
- na miejscu student musi się zgłosić do urzędu meldunkowego i urzędu dla obcokrajowców. Niezbędne są również następujące dokumenty : paszport lub dowód osobisty, dokument potwierdzający cel pobytu-zaświadczenie z Uczelni, 2 zdjęcia paszportowe, zaświadczenie o posiadanym stypendium. Warto posiadać także zaświadczenie od rodziców o dofinansowaniu studenta

- Portugalia - przy pobycie dłuższym niż 90 dni student musi zgłosić sie do Urzędu Miasta (Camara Municipal) lub do lokalnego oddziału Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Servico de Estrangeiros e Fronteiras, SEF) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Wymagane dokumenty: paszport lub dowód osobisty, 2 kolorowe fotografie, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i środków wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania, przedstawić potwierdzenie przyjęcia na studia oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania w Portugalii.

- Rumunia - w przypadku pobytu w Rumunii dłuższego niż 3 miesiące student zobowiązany jest uzyskać kartę pobytu w komisariacie policji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wymagane dokumenty: paszport, 2 fotografie, zaświadczenie z uczelni rumuńskiej o przyjęciu na studia i przyznaniu stypendium, ubezpieczenie zdrowotne z polikliniki przy uczelni rumuńskiej, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie tego kraju.

- Słowacja - w ciągu 7 dni od przyjazdu do Słowacji należy złożyć wniosek o legalizację pobytu w miejscowym urzędzie (formularze wniosku dostępne na miejscu). Wymagane dokumenty:  dokument tożsamości, s fotografie, potwierdzenie z uczelni słowackiej o przyjęciu na studia, potwierdzenie otrzymania stypendium z programu Erasmus z uczelni polskiej, dokument potwierdzający zakwaterowanie na czas pobytu, potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

- Turcja- wjazd do Turcji wymaga uzyskania wizy, o którą należy wystąpić do Ambasady Turcji w Polsce (otrzymanie wizy - bezpłatnie). W ciągu 15 dni od przyjazdu do Turcji student powinien zgłosić się do Wydziału ds. Obcokrajowców miejscowej policji o wydanie zgody na pobyt na czas określony (tzw. ikamet tezkeresi). Czas oczekiwania na pozwolenie na pobyt: 1 tydzień. Opłata: 70-100 Euro cena  jest różna w zależności od regionu. Wymagane dokumenty: paszport wraz z kserokopią (także strona z datą przekroczenia granicy), zaświadczenie z uczelni tureckiej o przyjęciu na studia (z datami pobytu), 4-6 kolorowych fotografii, dowód ubezpieczenia pokrywającego koszty leczenia na terenie tego państwa.

 

 Dodatkowe informacje

 BELGIA 

 • zakwaterowanie: 225 - 250 Euro ( wraz z rachunkami i internetem) za 1 miesiąc w pokoju jednoosobowym + depozyt w wysokości od 300 do 450 Euro,
 • miesięczny koszt utrzymania ok  150 - 250 Euro,
 • wypożyczenie  kompletu pościeli, garnków, sztućców -  koszt 72 Euro,
 • wypożyczenie roweru na semestr - depozyt jednorazowy w wysokości 70 Euro -  zwracany po oddaniu roweru w stanie  nieuszkodzonym,
 • bezpłatny basen,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach z  kick boxingu, tańca latino,  piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej,
 • bezpłatne autobusy w  Hasselt,

 BUŁGARIA 

 • opłata za akademik: 35 - 40 Euro za 1 miesiąc w pokoju dwuosobowym,
 • miesięczny koszt utrzymania ok  100 Euro,

  DANIA

 • zakwaterowanie: ok 2500 Koron Duńskich-DKK (1 Euro = 7,50 DKK) za 1 miesiąc  w pokoju jednoosobowym,
 • miesięczne koszty utrzymania ok 1000 - 1500 DKK,

  FRANCJA

 • opłata za akademik wynosi  250- 310 Euro za 1 miesiąc +   kaucja za akademik w wysokości 258 Euro, która refundowana będzie  na koniec pobytu, dodatkowo można  ubiegać  się o częściową refundację kosztów za akademik w CAF'ie (Caisse d'Association Familiale),
 • należy zabrać ze sobą zdjęcia formatu legitym. ok 10 oraz przetłumaczony odpis aktu urodzenia, 
 • karta ISIC lub EURO 26 - najbardziej korzystne ubezpieczenia we Francji, 
 • w akademiku są 2 kuchnie ale bez wyposażenia więc trzeba zabrać ze sobą niezbędne naczynia itp., również dotyczy to środków czystości,
 • bezpłatna wymiana pościeli, 
 • istnieje możliwość wypożyczenia lodówki do pokoju na miesiąc koszt 6,50 Euro, telewizora - 7,00 Euro,
 • stołówka znajduje się w akademiku, obiad - 3,5 Euro lub karnet 10 dni - 30 Euro. Obiady wydawane są pomiędzy 12 - 14 godz.

 NIEMCY

        
Wuppertal

 • opłata za akademik wynosi: 228 - 239 Euro za 1 miesiąc +   kaucja 250 Euro + 202 Euro - opłaty studenckie, (kwota zawiera opłatę za legitymację, tzw. pakiet socjalny oraz związany z mobilnością - przejazdy bezpłatne wszystkimi środkami komunikacji, miejskiej i lokalnej w obrębie miasta w którym znajduje się uczelnia oraz miast okolicznych,
 • każdy pokój w akademiku w Wuppertalu wyposażony jest w naczynia podstawowego użytku, sztućce, czajnik elektryczny, pościel można zabrać własną lub wypożyczyć na miejscu,

       Schmalkalden

 • opłata za akademik wynosi: 154 - 217 Euro za 1 miesiąc  + kaucja 200 Euro, natomiast bezpłatnie: legitymacja studencka, karta biblioteczna,
 • pokoje w akademiku w Schmalkalden  są jednoosobowe ze wspólna kuchnia i łazienką na 3 pokoje, w kuchni brak sztućców, talerzy, garnków, czajnika itd.

       Nordhausen

 • opłata za akademik wynosi: od 130 Euro do 220 Euro za 1 miesiąc w zależności od wielkości pokoju + 200 Euro kaucja,
 • pokoje są umeblowane a kuchnia wyposażona w najpotrzebniejsze urządzenia,
 • wypożyczenie pościeli - 20 Euro,
 • Thoska karta - 70 Euro,

       Bremen

 • opłata za akademik: 200 - 250 Euro / miesiąc + depozyt 200 - 250 Euro płatny przed przyjazdem,
 • zajęcia sportowe takie jak: aerobik, piłka nożna, yoga - koszt 17 Euro / semestr,

       Informacje ogólne

 • koszty leczenia - opłat za 1 lek od 5 - 10 Euro, opłata raz na 3 miesiące - 10 Euro przy korzystaniu z opieki lekarskiej,
 • koszt ubezpieczenia  zdrowotnego w Techniker Krankenkasse lub AOK wynosi 64 Euro / miesiąc,
 • kursy dodatkowe: sport 10 Euro na semestr lub nauka języków obcych ( poza niemieckim) - 10 Euro na semestr,
 • kursy dodatkowe - bezpłatne - ( MITTELSTUFE - ŚREDNI POZIOM - przygotowanie do DSH egzamin uprawnia do studiowania na uczelni zagranicznej),
 • nie ma listy obecności - można uczestniczyć we wszystkich wykładach,
 • biblioteka - należy przestrzegać terminów zwrotów - przekroczenie terminu zwrotu to 2 Euro za każdą książkę za dzień, nie ma limitu wypożyczania książek,
 • mensa na uni - cena od 1.80 - 2,40 Euro za obiad,

RUMUNIA

 • opłata za akademik wynosi: 30 Euro za 1 miesiąc +  kaucja  w wysokości 20 Euro, 
 • pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką, z dostępem do internetu, kuchnia na każdym piętrze,

 SŁOWACJA

       Kosice

 • oplata  za akademik wynosi: 20-60 Euro za 1 miesiąc, pokoje 2 - 3 osobowe,
 • cena za obiad wynosi ok 1,50 Euro,

 TURCJA
  
       Konya

 • opłata za akademik  80 Euro,
 • pokoje dwuosobowe z łazienką i dostępem do internetu,
 • pralnia i kuchnia wspólna,
 • na terenie kampusu jest sala gimnastyczna, siłownia, sauna i basen, cena karnetu na 3 miesiące to ok. 75 Euro,
 • należy zabrać ze sobą 10 zdjęć formatu legitymacyjnego,
 • bezpłatny tramwaj na terenie kampusu,
 • z kamusu do centrum jedzie się ok 40 minut tramwajem,
 • możliwość odbycia praktyki w trakcie trwania semestru - i w tym celu należy zgłosić się do Biura Współpracy z Zagranicą do 2 tygodni po przyjeździe na uczelnię,
    Antakya/Hatay
 • opłata za zakwaterowanie  100 -150 Euro + rachunki na miesiąc,
 • na terenie kampusu jest obiekt sportowy i basen,restauracja
 • port lotniczy znajduje się w miejscowości Hatay i jest oddalony około 25 km od centrum miasta Antakya.